Email: info@ivergano.com Telefon: +30 231 036 5095
social-icon social-icon

Politika privatnosti

Ova politika privatnosti („Politika“) opisuje kako operater vebsajta („Operater vebsajta“, „mi“ ili „naš“) prikuplja, štiti i koristi lične informacije („Lične informacije“) koje vi („Korisnik“, „Vi“ ili „Vaš“) možete da ostavite na vebsajtu ivergano.timacumdev.com i bilo kojim njegovim proizvodima ili uslugama (kolektivno, „Vebsajt“ ili „Usluge“). Takođe opisuje izbore koji su Vam na raspolaganju u vezi sa korišćenjem Vaših ličnih podataka i o tome kako možete pristupiti i ažurirati ove informacije. Ova Politika se ne primenjuje na praksu kompanija koje nemamo ili kontrolišemo, niti na pojedince koje ne zapošljavamo ili ne upravljamo.

Sakupljanje ličnih podataka
Mi primamo i čuvamo sve informacije koje nam svesno pružate kada popunjavate bilo koji online obrazac na Veb lokaciji. Možete da izaberete da nam ne pružite određene informacije, ali možda nećete moći da iskoristite neke od funkcija vebsajta. Korisnici koji nisu sigurni u vezi sa informacijama koje su obavezne, dobrodošli su da nas kontaktiraju.

Sakupljanje ne-ličnih podataka
Kada posetite Veb lokaciju, naši serveri automatski beleže podatke koje vaš pregledač šalje. Ovi podaci mogu uključivati informacije kao što su IP adresa vašeg uređaja, tip pretraživača i verzija, tip operativnog sistema i verzija, preferencije jezika ili veb stranica koju ste posetili pre nego što ste došli na našu Veb lokaciju, stranice našeg Veba koje posećujete, vreme provedeno na tim stranicama, informacije koje tražite na našem vebsajtu, vremena i datume pristupa i druge statistike.

Korišćenje i obrada prikupljenih informacija
Sve informacije koje sakupljamo od Vas mogu se koristiti za poboljšanje našeg sajta; upravljanje našim Vebsajtom i uslugama. Sakupljene ne-lične informacije koriste se samo za identifikaciju potencijalnih slučajeva zloupotreba i utvrđivanje statističkih podataka u vezi korišćenja vebsajta. Ova statistička informacija se inače ne prikuplja na način koji bi identifikovao bilo kog određenog korisnika sistema.

Mi možemo obrađivati lične informacije koje se odnose na Vas, ako se primenjuje jedno od sledećih: (i) Dali ste njihovu saglasnost za jedan ili više određenih razloga. Imajte na umu da će u nekim zakonima možda biti dozvoljeno da obradimo informacije sve dok se ne usprotivite takvoj obradi (izborom), bez potrebe da se oslanjate na saglasnost ili bilo koju od sledećih pravnih osnova ispod. Ovo, međutim, se ne primjenjuje, kad god obrada ličnih podataka podleže evropskom zakonu o zaštiti podataka; (ii) Obezbeđivanje informacija je neophodno za izvršenje ugovora sa vama i / ili za bilo koje pred-ugovorne obaveze; (ii) Obrada je neophodna za poštivanje zakonske obaveze prema kojoj ste predmet; (iv) Obrada je povezana sa zadatkom koji se sprovodi u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlašćenja koja su nam dodeljena; (v) Obrada je neophodna u svrhe legitimnih interesa koje tražimo mi ili treća strana. U svakom slučaju, bićemo zadovoljni razjašnjavanjem specifičnog pravnog osnova koji se primenjuje na obradu, a posebno da li je pružanje ličnih podataka zakonski ili ugovorni zahtev ili zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora.

Prenos i skladištenje informacija
U zavisnosti od Vaše lokacije, prenos podataka može uključivati prebacivanje i čuvanje informacija u zemlji koja nije vaša. Imate pravo da naučite o pravnoj osnovi prenosa informacija u zemlju izvan Evropske unije ili bilo kojoj međunarodnoj organizaciji koja se uređuje javnim međunarodnim pravom ili koju uspostavljaju dve ili više zemalja, kao što je UN, i o merama sigurnosti koje preduzimamo da zaštitimo Vaše informacije. Ako se takav transfer odvija, možete saznati više tako što ćete proveriti relevantne odeljke ovog dokumenta ili se raspitati kod nas koristeći informacije date u odeljku za kontakt.

Prava korisnika
Možete tražiti određena prava u vezi sa Vašim informacijama koje mi obrađujemo. Konkretno, imate pravo da uradite sledeće: (i) imate pravo da povučete saglasnost u kojoj ste prethodno dali saglasnost za obradu vaših informacija; (ii) imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka ako se obrada vrši na pravnoj osnovi, osim na osnovu saglasnosti; (iii) imate pravo da saznate da li se informacije obrađuju, dobiti informacije u vezi sa određenim aspektima obrade i da dobijete kopiju informacija u procesu obrade; (iv) imate pravo da potvrdite tačnost Vaših podataka i zatražite njegovo ažuriranje ili ispravku; (v) imate pravo, u određenim okolnostima, da ograničite obradu Vaših informacija, u kom slučaju nećemo obrađivati Vaše podatke za bilo koju drugu svrhu osim za čuvanje; (vi) imate pravo, pod određenim okolnostima, da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka; (vii) imate pravo da dobijete Vaše informacije u strukturiranom, često korišćenom i računarski čitljivom formatu i, ako je to tehnički izvodljivo, da ga prenesete drugom kontroleru bez ikakvih prepreka. Ova odredba je primenjiva pod uslovom da se Vaši podaci obrađuju automatskim sredstvima i da je obrada zasnovana na Vašoj saglasnosti, na osnovu ugovora u kome Vi učestvujete ili njegovim pred-ugovornim obavezama.

Pravo na prigovor na obradu
Kada se Lične informacije obrađuju u javnom interesu, u vršenju službenog ovlašćenja koji nam je dodeljen ili u svrhe legitimnih interesa koji se od nas traže, možete se protiviti takvoj obradi tako što ćete pružiti osnovu u vezi sa Vašom konkretnom situacijom kako biste opravdali prigovor. Međutim, morate znati da, ukoliko bi se Vaše lične informacije obradile u cilju direktnog marketinga, možete se protiviti tom procesu u bilo kom trenutku, bez ikakvog opravdanja. Da biste saznali da li obrađujemo Lične informacije za potrebe direktnog marketinga, možete se pozvati na relevantne odeljke ovog dokumenta.

Kako ostvariti ova prava
Svi zahtevi za ostvarivanje korisničkih prava mogu se upućivati vlasniku kroz kontaktne podatke navedene u ovom dokumentu. Ovi zahtevi mogu se koristiti bez naknade i Vlasnik će ih adresirati što je ranije moguće i uvek u roku od mesec dana.

Privatnost dece
Mi ne prikupljamo svesno bilo kakve lične podatke od dece mlađe od 13 godina. Ako ste mlađi od 13 godina, molimo Vas da ne šaljete nikakve lične informacije na našu veb lokaciju ili uslugu. Podstičemo roditelje i zakonske staratelje da nadgledaju korišćenje svoje dece na Internetu i da pomažu u sprovođenju ove Politike instrukcijom njihovoj deci da nikada ne pružaju lične informacije putem naše stranice ili usluge bez njihove dozvole. Ako imate razloga da verujete da je dete mlađe od 13 godina pružilo Lične informacije nama preko našeg Vebsajta ili Službe, molimo Vas da nas kontaktirate.

Cookies
Sajt koristi „kolačiće“ da bi nam pomogao da personalizujemo Vaše iskustvo na mreži. Kolačić je tekstualna datoteka koja se smešta na tvrdom disku od strane servera veb stranica. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuka virusa na računar. Kolačići su Vam jedino dodeljeni i mogu ih čitati samo veb server u domenu koji vam je izdao kolačić. Mi možemo koristiti kolačiće da sakupljamo, čuvamo i pratimo informacije u statističke svrhe radi poboljšanja vebsajta i usluga. Imate mogućnost da prihvatite ili odbacite kolačiće. Većina veb pregledača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete izmeniti podešavanja pretraživača da odbijete kolačiće ako vam se više sviđa.

Informaciona sigurnost
Mi obezbeđujemo informacije koje pružate na računarskim serverima u kontrolisanom, bezbednom okruženju, zaštićenom od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Mi održavamo razumne administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mere u nastojanju da zaštitimo od neovlašćenog pristupa, korištenja, izmene i objavljivanja ličnih podataka. Međutim, ne može se garantovati prenos podataka preko Interneta ili bežične mreže. Zbog toga, dok se trudimo da zaštitimo vaše lične informacije, prihvatate da (i) postoje ograničenja u vezi sa bezbednošću i privatnošću na Internetu koja su van naše kontrole; (ii) bezbednost, integritet i privatnost svih i svih informacija i podataka razmenjenih između Vas i našeg Veb sajta ne može biti garantovano; i (iii) sve takve informacije i podaci mogu se pregledati ili menjati u tranzitu od strane treće strane, uprkos najboljim naporima.

Povreda podataka
U slučaju da postanemo svesni da je bezbednost Veb lokacije narušena ili da su korisnički Lični podaci otkriveni nepoverljivim trećim stranama kao rezultat spoljne aktivnosti, uključujući, ali bez ograničenja, bezbednosne napade ili prevaru, zadržavamo pravo da preduzmemo odgovarajuće mere, uključujući, ali ne ograničavajući se na istragu i izveštavanje, kao i obaveštavanje i saradnju sa organima za sprovođenje zakona. U slučaju kršenja podataka, uložićemo razumne napore da obavestimo oštećene pojedince ako smatramo da postoji rizik od povrede korisnika kao rezultat kršenja ili ako zakon na drugi način zahteva obaveštenje. Kada to uradimo, objavićemo obaveštenje na Veb lokaciji.

Pravno otkrivanje
Mi ćemo otkriti sve informacije koje sakupljamo, koristimo ili primimo ukoliko je to potrebno ili dozvoljeno zakonom, kao što su poštovanje sudskog naloga ili sličan zakonski postupak, a kada verujemo da je obelodanjivanje neophodno radi zaštite naših prava, zaštitite naše sigurnosti ili bezbednost drugih, istraživanje prevare ili odgovoriti na zahtev vlade.

Izmene i dopune
Zadržavamo pravo izmene ove Politike u vezi sa Vebsajtom ili uslugama u bilo koje vreme, na snazi nakon objavljivanja ažurirane verzije ove Politike na Veb lokaciji. Kada to uradimo, objavićemo obaveštenje na glavnoj stranici našeg sajta. Nastavak korišćenja Veb stranice nakon svih takvih promena predstavljaće Vašu saglasnost za takve promene.

Prihvatanje ove politike
Potvrđujete da ste pročitali ovu Politiku i prihvatili sve uslove korišćenjem Vebsajta ili njegovih Usluga. Slažete se da ćete biti u skladu sa ovom Politikom. Ako se ne slažete da se pridržavate ove Politike, niste ovlašćeni da koristite ili pristupite Veb lokaciji i njenim uslugama.

Kontaktirajte nas
Ako imate bilo kakva pitanja o ovoj Politici, molimo Vas da nas kontaktirate.